3 Dec

2020. szeptember 1-től a Magyarország határellenőrzésének ideiglenes visszaállítását a 408/2020 (VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza a 2020. október 28-án hatályba lépő 2020. évi CIV. Törvényben kihirdetett módosításokkal:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2020&szam=231

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS:

  • Ismételten felhívjuk a tisztel utazók figyelmét, hogy Magyar állampolgárok Magyarországra történő beutazására csak 10 nap kötelező egészségügyi karantén mellett kerülhet sor!

(Magyar állampolgárral esik egy tekintet alá: családtag, állandó tartózkodási engedélyes, 90 napot meghaladó tartózkodási engedélyes, magyar sportszervezetek hivatásos sportolói verseny után. Nem mentesít a karantén alól a külföldi koronavírus-teszt. A 10 nap karantén alól csak hazai teszttel (2db min. 48 óra különbséggel) lehet korábban szabadulni, de ennek elvégzéséhez a járványügyi hatóság külön engedélye kell. A tesztelés saját költségre történik.)

  • Külföldi állampolgárok Magyarországra történő beutazása TILOS!

(A kormányrendelet általános jelleggel tiltja meg a külföldiek Magyarországra történő beutazását.)

  • Megszűnik a külföldi országok járványkockázati osztályozása.

(Nincs többé „zöld/sárga/piros” ország.)

 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK:

I. TEHERFUVAROZÓK:

Beléphetnek Magyarországra a nemzetközi áruforgalomban résztvevő hivatásos munkavállalók. (Ez a rendelkezés a kisbuszos forgalomra nem vonatkozik.)

II. TRANZIT:

Átutazás céljával beléphet Magyarország területére az a külföldi állampolgár, aki a belépéskor hitelt érdemlően tudja valószínűsíteni/igazolni, hogy a célországba be fogják engedni. Az eljáró határőr minden esetben vizsgálja az utazás életszerűségét, a schengeni beutazási feltételeket, valamint az utasok egészségi állapotát. A határőr saját hatáskörben bárkitől megtagadhatja a be-, átutazást, döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Átutazásra kizárólag a magyar rendőrség által kijelölt útvonalon és maximum 24 órán belül van lehetőség:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

Repülővel történő tranzit esetén mindig vegyék fel előzetesen a kapcsolatot a légifuvarozóval, hogy járatonként milyen feltételekkel engedi a repülőgépre történő felszállást. (Visszajelzések alapján a légitársaságok szigorúbbak a magyar határrendészetnél, mivel ha az utast – leszállást követően – nem engedik a cél-, vagy tranzitországba belépni, a légitársaságnak kell viselni az utas többletköltségeit.)

III. MÉLTÁNOYSSÁGI KÉRELEM:

Egyedi beutazási- és magatartási szabályok engedélyezése iránt külön kérelmet lehet előterjeszteni a magyar rendőrhatóságnál. A kérelmeket magyar, vagy angol nyelven, elektronikusan lehet előterjeszteni:

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/jarvanyugyi-intezkedesekkel-kapcsolatos-beadvanyok

IV. INGÁZÓK:

A Külgazdasági- és Külügyminiszter által meghatározott, Magyarországgal szomszédos országok állampolgárai és magyar állampolgárok a határsávtól számított 30km-es mélységben, maximum 24 órára szabadon beutazhatnak Magyarország területére.

V. Katonai konvojok:

A vonatkozó különös szabályokat a Kormányrendelet 8.§-a tartalmazza.

VI. Nemzetközi kapcsolt nagyvállalkozások/működőtőke-beruházók vezetői:

A Belügyminiszter által külön rendeletben meghatározott országok küldöttjeire vonatkozó különös szabályokat a Kormányrendelet 9.§-a tartalmazza. 

VII. Sportolók és sportszakemberek:

Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményre, az országos szakmai szövetség meghívójával, hivatásos sportolók és rendezők, versenyengedéllyel, negatív SARS-CoV-2 PCR teszttel.

A vonatkozó különös szabályokat a Kormányrendelet 11-12.§-ai tartalmazzák.