A magyarországi ukránok

 

A 2011. évi népszámlálás során a nemzetiséghez tartozás összes mért tényezőjét figyelembe véve az ukrán nemzetiséghez tartozók száma 7396 fő (2001-ben 7393 fő) volt. Közülük 3384 fő az anyanyelvi csoporthoz tartozó, és a korábbi 5070 fő helyett 5633 fő vallotta magát ukrán nemzetiségűnek. Fontos ugyanakkor, hogy a közösséghez tartozók közül magyar állampolgársággal 4638 fő (62,7 százalék) rendelkezik.

 

A nemzetiségi közösség identitástudatának, összetartásának és önvédelmének erősödését jelzi, hogy a 2014. évi önkormányzati választások során 1362 névjegyzékre feliratkozott ukrán nemzetiségi választó vett részt. A 16 települési szinten megtartott önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását követően a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (a továbbiakban: MUKE) jelöltjeiből és mandátumot nyert képviselőiből 15 helyi, Budapesten 1 területi nemzetiségi önkormányzatot hoztak létre, és a MUKE által támogatott jelöltek alakíthatták meg a 15 fős Ukrán Országos Önkormányzatot is. A 2014. évi országgyűlési választások eredményeként – Hartyányi Jaroszlava nemzetiségi szószólóvá választását követően – az alakuló ülésen Kravcsenko Györgyöt választották meg az országos önkormányzat elnökévé. A hazai ukrán közösséghez kapcsolódó, jelentősebb intézmények:

 

  • Az országos önkormányzat által alapított Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ egy központi és 3 regionális telephellyel működik. A komplex intézmény keretein belül működik az Országos Ukrán Könyvtár (2006); illetve az Ukrán Néprajzi Gyűjtemény (2008), melynek állományát folyamatosan gyarapítják.
  • A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület a magyarországi ukrán közösségi életnek az elsődleges mozgatórugója. Az anyanyelv és a népi hagyományok ápolása, valamint a történelmi emlékek megőrzése és a kultúra terjesztése terén fejti ki a tevékenységét. Az országos önkormányzat egyrészt saját hatáskörben szervezi és rendezi a programokat, másrészt koordinálja és anyagilag is támogatja a regionális rendezvényeket. A MUKE a rendszeres hagyományőrző programok kezdeményezésében és szervezésében elsősorban az országos és a helyi önkormányzatok partnereként vesz részt.
  • A MUKE keretein belül működnek az ukrán közösség művészeti csoportjai: a Veszelka Ifjúsági Táncegyüttes, a Berehínya Asszonykórus és az Ukrán Népszínház.

 

            

2017-ben az Ukrán Országos Önkormányzat működési és média támogatása 77,4 M Ft, az általa fenntartott intézmények támogatása 21,4 M Ft. Az idei évben eddig 22 M Ft egyedi támogatásban részesült a magyarországi ukrán közösség.

 

Ukrán gyerekek táboroztatása a Velencei tónál 2015-2016.

 

Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság koordinálásával 2015. június- július-augusztus folyamán tíz turnusban közel hétszáz ukrajnai gyermek és kísérője táborozott a Velencei-tónál (40 millió forint (128 804 EUR*) támogatás). 2015 decemberében újabb csoportot fogadtak az Országos Ukrán Önkormányzattal karöltve, amikor a gyermekek a fővárossal, a Parlamenttel ismerkedhettek meg (2,33 millió forintos (7 503 EUR*) támogatás).

2016-ban is negyvenmillió forinttal (128 804 EUR*) támogatta a Kormány csaknem hétszáz ukrajnai gyermek és kísérője nyári táborozását a Velencei-tónál. Ez évben is olyan ukrán és kárpátaljai magyar gyerekek táborozását segítik, akiknek édesapja Kelet-Ukrajnában harcolt vagy harcol.

 

Segítség Kárpátaljának – Ukrajnának a Karitatív Tanács koordinálásában

 

A Karitatív Tanács tagszervezetei – a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat – és a hozzájuk csatlakozott három szervezet – a Johannita Segítő Szolgálat, Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat és az EMIH Szeretetszolgálata – 2015 óta több alkalommal összefogtak annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a Kárpátalján és Ukrajna Kárpátokon túli területein élő embereknek.

E két év alatt a Karitatív Tanács szervezésében 13 kamionnyi, összesen mintegy 200 tonna adomány jutott el a rászorulókhoz. Az adományozott termékek elsősorban: tartós élelmiszerek, gyógyászati segédeszközök (kórházi ágyak, kötöző anyagok stb.) ruhanemű, iskolapadok, székek, konyhai eszközök stb.

 

„Humanitárius segítségnyújtás Ukrajnának - 2015”

A karitatív szervezetek 2015 júniusában nyolc kamionból álló szállítmányt vittek Ukrajnába. Kárpátaljára 4 kamionnyi szállítmányt, főként tartós élelmiszereket, és a Kárpátokon túlra is 4 kamionnyi szállítmányt, elsősorban gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket.

 

„Humanitárius segítségnyújtás Ukrajnának - 2016”

Lakossági adománygyűjtés

A szervezetek az ökumenikus imahéthez kapcsolódóan lakossági adományt gyűjtöttek 2016. január 22-én és 23-án az AUCHAN, a CBA, a LIDL, a SPAR és a TESCO áruházaiban. Ennek eredményeként közel 10 millió Ft, és mintegy 10 tonna tartós élelmiszer felajánlás érkezett, melyet Kárpátalján működő partnereinek által juttattak el a rászorulókhoz.

 

Adományszállítmány (2016. november)

2016. november 9-én öt kamionnyi, mintegy 32 millió forint értékű, mintegy 56 tonna adomány jutott el Kárpátaljára Kárpátokon túlra. Kárpátokon túlra elsősorban kórházi ágyakat, gyógyászati segédeszközöket, tartós élelmiszert, ruhaneműt, a Kárpátaljára pedig tartós élelmiszert, ruhaneműt, a beregszászi népkonyhára szánt berendezéseket, továbbá iskolapadokat, székeket, gyógyászati segédeszközöket szállítottunk.

 

Egy éven keresztül tartó havi támogatás a Kárpátalján élő családok számára

2015 tavaszától (2016 júniusáig) a Kormány 85 millió forintot biztosított arra a programra, melynek keretében egy éven keresztül havonta élelmiszerből, higiéniai, illetve tisztítószerekből, esetlegesen ruhaneműkből álló csomagokat kapott 500 olyan család, amelyek – elsősorban a háborús konfliktus miatt – családfenntartó nélkül maradtak, vagy a családfenntartó a családról nem tud gondoskodni. A segítség a Katolikus Karitász koordinálásában a Kárpátaljai Szent Márton Karitászon, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálaton és a Kárpátaljai Református Egyházkerületen keresztül jutott el a rászorultakhoz.

A nemzetiségi önkormányzatok finanszírozási rendszere

A nemzetiségpolitika eredményeihez nagyban hozzájárult, hogy a 2017. évi költségvetésben a magyarországi nemzetiségekre fordítható előirányzatok összege a 2010. évi 3,58 milliárd Ft-hoz meghaladja a 8,6 milliárd Ft-ot, amely 142 %-os növekedést jelent.

 

(adatok MFt)

2010.

2015.

2016.

2017.

2015-2017 (%)

2010-2017

(%)

Eredeti nemzetiségi előirányzatok összesen

3587,6

5947,4

8010,8

8688,9

 

 

Év közbeni többlet

-

66

400

-

 

 

Nemzetiségi előirányzatok forrásai összesen

3587,6

6013,4

8410,8

8688,9

+44,5 %-kal való növekedés

azaz

1,4-

szeresére való növekedés

+142%-kal való növekedés azaz

2,4-szeresére való növekedés

 

 

Létrejött egy, elsősorban az európai uniós források nemzetiségi intézményfenntartók előtti megnyitását, valamint a nemzetiségi intézmények felújításait, beruházásait szolgáló keret. Az új előirányzat 2015-ben 441,2 millió Ft, míg 2016-ban és 2017-ben 882,4 millió Ft összegű forrást biztosított. Ez a keret megsokszorozható, hiszen EU-s pályázati önrészt biztosíthatunk a pályázó nemzetiségi önkormányzatok részére.

 

A nemzetiségi kulturális autonómia intézményei

Magyarország a nemzetiségei által képviselt kulturális értékeket az ország közös szellemi és tárgyi örökségeként értékeli, támogatja ezek megőrzését és továbbfejlesztését. A Kormányzat kiemelt célkitűzése a nemzetiségi kulturális autonómia kiteljesedésének segítése, jogi, intézményi és költségvetési feltételeinek biztosítása. A nemzetiségi önkormányzatok saját oktatási, kulturális, tudományos, tájékoztatási, szociális stb. intézményeket hozhatnak létre, ezek működtetéséhez a költségvetéstől rendszeres támogatást kapnak. Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatok által átvett, alapított és működtetett intézmények száma évről évre növekszik. A 13 közösség jelenleg 77 oktatási, nevelési (ebből 49-et helyi nemzetiségi önkormányzat tart fenn), 41 kulturális feladatot ellátó intézményt működtet vagy más gazdasági formában szervezett nemzetiségi közfeladatot lát el.

 

A köznevelési intézményekben tanulók számára lett megalapítva az évről évre sikeres Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj pályázat. A program 2011-es elindulása óta összesen 101 tanulónak – ebből 2016-ban 20 főnek – lett odaítélve kiemelkedő tanulmányi eredményért és nemzetiségi tevékenységben való részvételért az ösztöndíj. A kezdetektől a 2015/2016-os tanév végéig összesen 81 nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjas tanuló részesült 85,8 millió Ft támogatásban.

 

* Magyar Nemzeti Bank 2016.08.19-i euro középárfolyamával számolva (310,55 Ft/EUR)

* Magyar Nemzeti Bank 2016.08.19-i euro középárfolyamával számolva (310,55 Ft/EUR)