Tájékoztató a Magyarországra belépő, az Európai Unión kívüli országokból érkező utasok számára a személyi poggyászban lévő áruk vám- és nemzeti adómentességre vonatkozó szabályairól

 

Elválik egymástól a légi úton, illetve a más módon utazók köre, ennek megfelelően a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet előírása szerint a harmadik országból (nem EU-tagországokból) belépő utasok személyi poggyászában lévő áruk nem kereskedelmi jellegű árubehozatala olyan importot jelent, amely:

 • legfeljebb 300 EUR értékű (légi utasok esetén 430 EUR, 15 év alatti utasok esetén 150 EUR),
 • alkalmi jellegű,
 • kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből áll,
 • az áruk jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami kereskedelmi célú behozatalra utal.

 

Fontos:

együtt utazók esetén a kedvezmények nem vonhatóak össze és az értékhatárhoz kötött kedvezmények nem oszthatók meg.

 

A négy feltételnek egyidejűleg kell érvényesülnie, amely azt jelenti, hogy az értékhatár csak felső korlátot jelent, amelyen belül a többi feltétel figyelembevételével kerül meghatározásra a vámmentesen behozható mennyiség.

 

A vámmentes értékhatár:

 • légi utas esetén 430 EUR limitet jelent,
 • légi utastól eltérő utas esetén 300 EUR,
 • 15 év alatti utas esetén 150 EUR-es értéket jelent.

 

Cukorból személyenként és évente összesen a hazai átlagfogyasztásnak megfelelő 20 kg hozható be vámmentesen. A közös háztartásban lakás ténye – az utas nyilatkozata alapján – a vámmentesen behozható mennyiség tekintetében figyelembe vehető.

 

A 17. életévüket betöltött személyek az alábbi mennyiségekig hozhatják be a dohány- és alkoholtermékeket, valamint az üzemanyagot vámmentesen:

 

Dohány termékek:

a) Légi utasok esetén

 • 200 db cigaretta, vagy
 • 100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű), vagy
 • 10 db szivar, vagy
 • 250 gramm fogyasztási dohány.

b) Más utasok esetén

 • 40 db cigaretta, vagy
 • 20 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű), vagy
 • 10 db szivar, vagy
 • 50 gramm fogyasztási dohány.

 

Alkoholtartalmú italok:

 • 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú, nem denaturált alkoholtermék (összesen legfeljebb 1 liter),
 • egyéb alkoholtartalmú ital (összesen legfeljebb 2 liter),
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú ital, ide nem értve a szőlőbort és sört, valamint
 • 4 liter szőlőbor,
 • 16 liter sör.

 

A dohány- és alkoholtermékekre (kivéve a szőlőbor és sör) vonatkozóan a mennyiségi korlátok külön-külön jelentik a termékekre vonatkozó vámmentességi mennyiséghatár 100 %-át. Tehát a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege nem haladhatja meg a 100%-ot.

 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az utas behoz 40 szál cigarettát, úgy vám- és adómentesség csak erre a mennyiségre adható, a további dohánytermékekre (szivarka, szivar, fogyasztási dohány) vám- és adómentesség már nem adható. Amennyiben 20 szál cigarettát (mennyiséghatár 50%-a) hoz be, úgy vám- és adómentesen behozhat még 5 db szivart, vagy 10 db szivarkát, vagy 25 gramm fogyasztási dohányt (mennyiséghatár további 50%-a).

 

Üzemanyag:

A belföldre érkező gépjármű szabványos üzemanyagtartályában található üzemanyag, továbbá 10 litert meg nem haladó mennyiségű, hordozható tartályban tárolt üzemanyag. A fentiek szerinti vámmentesség jogszerű alkalmazását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fokozottan ellenőrzi. Ennek keretében a vámhivatalok vizsgálják a vámmentes behozatal feltételeinek megalapozottságát. Amennyiben az árubehozatal során a vámmentesség jogszerű igénybevételével kapcsolatban kétség merül fel, a vám- és pénzügyőri hivatal írásbeli árunyilatkozat (Egységes Vámáru-nyilatkozat) megtételét követelheti meg.

 

Az új szabályozás értelmében 2012. márciustól heti egy alkalommal, három feltétel teljesülése esetén – illetve kizárólag a gépkocsi szabványos üzemanyag-tartályában és egy maximum tízliteres kannában – lehet vámmentesen behozni üzemanyagot Ukrajnából Magyarországra. A hatóság az utazók átléptetése során a benzin és a gázolaj vám- és adómentes, magáncélú behozatalát ellenőrzi.

 

Az összetett feltételrendszer szerint az üzemanyag behozatalának alkalmi jellegűnek kell lennie, kizárólag személyes felhasználás lehet a célja, illetve a mennyiség nem haladhatja meg a kereskedelmi mennyiséget. Bármely feltétel nem teljesülése esetén nem jár az üzemanyag vámmentes vámkezelésének lehetősége.

 

Ha a vámmentesség bármely feltétele nem teljesül, úgy a behozatalra csak a vám és a nemzeti adók megfizetését követően kerülhet sor:

 • amennyiben a behozni kívánt áruk összértéke meghaladja a vámmentes értékhatárt, de nem éri el 700 EUR-t, úgy vámjegy alkalmazásával, egységes 2,5%-os vámtétel figyelembevételével kerül meghatározásra a fizetendő összeg (kivéve dohánytermékek),
 • 700 EUR felett Egységes Vámáru-nyilatkozat alkalmazásával, írásban kell nyilatkozatot tenni, és ekkor a szerződéses vámtételek kerülnek figyelembe vételre.

 

Bővebb információért kérem, hogy az alábbi linkre kattintva keresse fel a NAV honlapját!