A Külgazdasági Iroda elérhetőségei:  

                                           

01025 Kijev, Velika Zsitomirszka út 20,

    „Panoráma” Irodaház 6. emelet

  Tel: +38-044/590-01-90, 590-01-91

        Fax: +38-044/590-01-89

E-mail: Trade.KEV@mfa.gov.hu

                                                                       

 Munkatársak:  

dr. Kádár András KGA

Wittek András KGA

Kosztenko Anikó ügyviteli alkalmazott

Vorozsilnyik János ügyviteli alkalmazott

 

Magyarország és Ukrajna gazdasági kapcsolatai

Ukrajna Magyarország fontos külgazdasági partnere, az áruforgalom volumene alapján, az európai földrészen a 15-ik legfontosabb partnerünk volt 2016. első nyolc hónapja alatt, emellett az EU-n kívüli országok között egyik legfontosabb exportpiacunk.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom visszaesése ellenére 2015-ben Magyarország Ukrajna 8. legnagyobb külkereskedelmi partnere vált, az ukrán teljes külkereskedelmi forgalom 3,3% bonyolódott Magyarországgal. Magyarország az Ukrajnába legtöbbet exportáló országok rangsorában a 6. helyet foglalta el, 4,3%-os piaci részesedéssel, közvetlenül megelőzve olyan országokat, mint az USA, Olaszország, Franciaország. Magyarország az ukrán termékek 10. legfontosabb felvevő piaca volt 2015-ben 2,4%-os részesedésével az Ukrán Statisztikai Hivatal kimutatása szerint. A korábbinál alacsonyabb intenzitású külkereskedelmi forgalmunkat a kiegyensúlyozottság jellemezte 2015-ben, magyar külkereskedelmi többlet mellett.

Egyértelműen kijelenthető, hogy Magyarország területéhez, lakosságához és gazdasági súlyához viszonyítva sokkal nagyobb arányban működik gazdaságilag együtt Ukrajnával, mint sok más, gazdaságilag erősebb Európai Uniós vagy Európán kívüli ország

Az ukrán statisztikai hivatal nyilvántartása alapján, a 2016. április 1-i adatok szerint Magyarország a 13. legnagyobb közvetlen külföldi befektetéssel rendelkező ország Ukrajnában, amellyel a teljes közvetlen külföldi befektetés 1,4%-át teszi ki Ukrajnában.

Ukrajna területén több mint 800 olyan cég működik, amelynek részvényese vagy tulajdonosa magyarországi illetőségű személy. A cégek nagy része (431) Kárpátalján, (191) Kijevben, (29) Odessza, és (22) Dnyipropetrovszk megyékben van bejegyezve.

A KSH adatai szerint 2016. első nyolc hónapjában a magyar-ukrán kereskedelmi forgalom elérte a 1,8 Mrd USD-t, ami az előző év hasonló időszakához viszonyítva a Donbaszi háborús konfliktustól függetlenül 11%-os növekedést jelent, köszönhetően az Ukrajnában tapasztalható pénzügyi-gazdasági válságból való kilábalásnak. A külkereskedelmi forgalmon belül a magyar export 1,04 Mrd USD volt, ami 8,5%-os növekedést mutat. Importunk 767 millió USD volt, ami 12,6%-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest. A külkereskedelmi többlet meghaladta a 276 millió USD értéket.

A kétoldalú kereskedelem az előző évekhez hasonlóan továbbra is változatlanul széles áruskálát fog át. 2016 első nyolc hónapja alatt az áruforgalom struktúrájában első helyen a gépek és berendezések állnak, második helyen a feldolgozott termékek árucsoportja, harmadik helyre az energiahordozók kerültek.

A kétoldalú áruforgalom szerkezetét tekintve, magyar részről nézve negatív egyenleg a nyersanyagok és energiahordozók tekintetében maradt, minden más árukategóriában magyar többlet figyelhető meg.

A magyar kivitel jellemzője, hogy 45,5%-át a gépek és szállítóeszközök alkotják, és e termékkör adja az Ukrajnából származó importunk 38,6%-át is.

2016. első nyolc hónapja alatt a feldolgozott termék exportunk 7,5%-al, a nyersanyag kivitelünk 36%-al, a gépek, berendezések exportja 20,6%-al, az energiahordozóké 37,2%-al növekedett, míg élelmiszer exportunk 1,8%-al csökkent.

A magyar import vonatkozásában az adott időszak alatt a tavaly drasztikusan visszaesett feldolgozott termékimportunk Ukrajnából 2016 első nyolc hónapja alatt 51,4%-al nőtt, az energiahordozóké 10,2%-al lett magasabb. Az élelmiszer behozatal 11%-al, a nyersanyag behozatal 3,4%-al, a gép és szállítóeszköz importunk pedig 6,2%-al csökkent.

A gazdasági együttműködés sokrétű, több területen stratégiai jellegű, emellett Ukrajna WTO tagsága és az EU-Ukrajna közötti DCFTA szabadkereskedelmi megállapodás 2016. január 1-i hatályba lépése is a kiemelt partnerség fenntartása mellett szól. Magyarország érdekelt az EU és Ukrajna viszonyának további elmélyítésében, hiszen Ukrajna Magyarország legnagyobb szomszédja és egyben kiemelt fontosságú gazdasági partnere. Cél, hogy fenntartsuk a bilaterális együttműködést jellemző eddigi kedvező légkört, és érdekeltek vagyunk abban, hogy tovább fejlesszük a sokrétű együttműködésünket.