30 Mar

2021. 04. 21.
1) Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt!

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől Ukrajna biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik.

2) A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni Ukrajnába:

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen, az alábbi feltételek mellett:

03.23-tól külföldi állampolgárok (függetlenül a kiinduló ország besorolásától) Ukrajnába csak 72 óránál nem régebbi mintavétellel történt PCR teszt negatív eredményének bemutatásával léphetnek be. Kivételt képeznek a beutazási szigorítások alól eddig is mentességgel rendelkező személyek.

A külföldinek a beutazáskor olyan COVID-19 betegség gyógyítására kiterjedő egészségügyi biztosítással kell rendelkeznie, amelyet Ukrajnában bejegyzett biztosító cég állított ki, illetve olyan külföldi biztosító, amely rendelkezik ukrajnai képviselettel vagy szerződéses alapon ukrajnai partnerrel.

 04.09. Az ukrán határőrség szóvivője bejelentette, a negatív koronavírus teszten, és a kötelező biztosításon kívül (az eddig is érvényben általános beutazási szabályok részeként) jövetele célját igazoló irattal is rendelkeznie kell a külföldi állampolgárnak. Ellenkező esetben visszafordíthatják a határról.

b. Kell-e teszt? Igen, minden belépni szándékozó külföldi személynek 2 vagy 3 napon belül készült negatív teszt eredményt kell bemutatnia attól függően, hogy a kiindulási országa milyen fertőzöttségi besorolást kapott Ukrajnában. 

c. Kell-e regisztrálni? Nem.

Előzetesen nem kell regisztrálni.

d. Oltás: Oltási kötelezettség nincs. Nincs rendelkezés arról, hogy külföldi hatóság által kiadott oltási/védettségi igazolvány bármilyen beutazási könnyítést vagy mentességet adna.

e. Karanténkötelezettség: Van.

Amennyiben a külföldi a fenti feltételeknek nem tud eleget tenni, akkor 14 napos karanténra kötelezik, és az érintettnek 24 órán belül PCR tesztet kell végeztetnie. Minden belépőnek a mobil telefonjára le kell töltenie a „maradj otthon” karanténkövető alkalmazást. A karanténból az érintett – amennyiben nem mutatja megbetegedés jeleit - negatív teszt eredménnyel szabadulhat. (A teszt költségét az érintettnek kell viselnie.)

f. Üzleti célú beutazás feltételei:

Nincsenek külön meghatározott feltételek. A határőrség a külföldi által a beutazás céljának igazolására bemutatott okmányokat és dokumentumokat értékeli.

g. Esetleges kivételek:

A korlátozások nem vonatkoznak a nemzetközi áruszállításban résztvevő személyekre és nemzetközi légiközlekedésben résztvevő személyzetre.

Humanitárius célú (pl. temetés) beutazási cél esetén az ukrán határőrség adhat felmentést a belépési követelmények teljesítésének kötelezettsége alól. Ugyancsak a határőrség adhat engedélyt közúton történő tranzitálásra külföldi állampolgárok számára. 

A központi hatalom által nem ellenőrzött kelet-ukrajnai területekre vonatkozó helyi belépési és tartózkodási szabályok eltérhetnek, külföldi állampolgárok belépését az ukrán hatóságok nem engedélyezik.

h. Kiutazás az országból:

Az ukrán hatóságok nem korlátozzák a külföldi állampolgárok kiutazását az országból. Az ukrán állampolgárok esetében vizsgálják a kiutazási szándék indokoltságát és megvalósíthatóságát.

i. Beutazás Magyarországra:

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális információ a következő linken található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

A koronavírussal kapcsolatos információkat a http://www.koronavirus.gov.hu

 oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a koronavirus@1818.hu címen.

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól (ORFK) és érdeklődni lehet koronavirus@bm.gov.hu címen.

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=osztr%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem

Tudnivalók:

A menetrendszeri, határon átmenő nemzetközi vonat- és autóbusz közlekedés jelenleg nem üzemel. A Magyarország és Ukrajna közötti közvetlen légijáratok nem üzemelnek, a nemzetközi légiközlekedés nagyon korlátozott.

Az egész ország területén nyilvános helyeken, közterületen, az intézményekben és üzletekben továbbá egyéb zárt tereken, a tömegközlekedési eszközökön orr és száj egyidejű eltakarására alkalmas maszkot kell viselni. Az üzletekben és a közintézményekben védőtávolságot kell tartani, létszámkorlátozások vannak. A rendelkezés megsértőit megbüntethetik. Szükség esetén korlátozzák a belépő személyek számát. Létszámkorlátozások vannak a tömegközlekedési eszközökön, egyes tömegközlekedési eszközöket csak külön engedéllyel lehet igénybe venni. A vendéglátóhelyek csak elvitelre szolgálhatnak ki, a kulturális intézmények zárva vannak. Egyes részletszabályok megyénként eltérhetnek.