Tisztelt Elnök Úr!

 

A magyar nagykövetség mindig kiemelt figyelemmel követi az ukrán legfelsőbb RADA képviselőinek tevékenységét a parlament elnökének munkája, a törvényhozás menetét, melynek meggyőződésünk szerint célja Ukrajna demokratikus átalakulásának, szuverenitásának területi egységének szolgálata.

Magyarország e célokat, mindig következetesen támogatta, hangsúlyozva, hogy elérésük legfontosabb feltétele, azoknak a nemzetközi integrációs Szervezetek értékrendjének követése, amelyekhez az Önök országa a jövőben csatlakozni kíván.

Ezek fényében kívánom kifejezésre juttatni, mély aggodalmamat, a RADA honlapján szeptember ….-én megjelentetett „Az ukrán állampolgárságtól való megfosztás” címmel megjelentetett petíció és aláírásgyűjtés kapcsán. Ez ugyanis kimondottan, egy Ukrajnában élő nemzeti kisebbség tagjaival szemben fogalmaz meg vádakat, azzal a következtetéssel, hogy azok beigazolódása – kettős állampolgárság – ügyében, az ukrán állampolgárságtól való megfosztást és az érintettek Ukrajnából történő kitoloncolását indítványozza.

Megítélésem szerint, ez az indítvány immár nyíltan az ukrajnai nemzeti kisebbség tagjai ellen irányuló diszkriminatív kezdeményezés, amely a Kárpátaljai magyarság közösség elleni hangulatkeltésre is felhasználható, amelynek végző következményei kiszámíthatatlanok. Ez mindenképpen szembe megy mind azokkal a demokratikus alapelvekkel, amelyeket a Legfelsőbb Tanács asz ukrán kormány az EU-val és a NATO-val való kapcsolatépítésben magára vállalt.

Tisztleletben tartva az ukrán állampolgárok szabad véleménynyilvánítási jogát, az állampolgársági kezdeményezések gyakorlatát, fontosnak tartom felhívni az Ön figyelmét a fenti indítványra, annak az emberi és közösségi jogokat sértő vonatkozására, kérve levelemben kifejezésre juttatott aggodalmam tudomásul vételét és a lehetséges intézkedések megfontolását.

 

Kijev, 2018. október 10.

 

                       

            Dr. Keskeny Ernő
                    nagykövet